POLONEUM DOM O NAS MISJA PLANETA NIEBIANIE BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY PRZEGLĄD POLE SPONSORZY KONTAKT


Witamy Serdecznie !

POLONEUM docenia każdy przejaw świadomości PRAWDY i wspiera wszystkich podążających tą drogą.
Rada  Rozwojowa  przyznaje  Suwerenne Punkty POLONEUM
(SPP) Patronom  stosownie do stopnia Ich zaangażowania,  a  poniższa  tabela określa zakres uprawnień przysługujących w zamian za to wsparcie.PATRONAT NADZWYCZAJNY

1 SPP

Uprawnia Patronów do otrzymywania informacji o USP i UXP.PATRONAT ZWYKŁY

13 SPP

Uprawnia Patronów do korzystania z USP.

Składka Patrona za Woluntariat PVJ (USP) w POLONEUM EDUKACYJNYM (PEACE)

wg Głosu Serca Patrona


NIEBIANKA , NIEBIANIN

37 SPP

Uprawnia Niebiankę lub Niebianina do korzystania zarówno z USP, jak i UXP.


Patron jest uznany za Niebiankę lub Niebianina po otrzymaniu Broszy OPALOWEGO SERCA POLONEUM podczas Galowej Ceremonii 'POLO NEUM - RAJ TERAZ!'.

Proces rozpoczyna się od decyzji Rady Rozwojowej (RR) w drodze uchwały specjalnej przyznającej doręczenie Patronowi NOMINACJI DO OPALOWEGO SERCA POLONEUM na FORMULARZU NOMINACJI DO OPALOWEGO SERCA POLONEUM. Po zadeklarowaniu przez Patrona-Nominanta zgody na przyjęcie NOMINACJI, przedłożonej POLONEUM na Formularzu Aprobaty wydanym przez RR, RR podejmuje uchwałę o przyznaniu i doręczeniu Patronowi-Nominantowi oficjalnego zaproszenia na Galową Ceremonię 'POLO NEUM - RAJ TERAZ!'.USP Imprezy organizowane przez POLONEUM
zgodnie z aktualną informacją POLONEUM.
UXP Imprezy ekskluzywne organizowane przez POLONEUM
zgodnie ze specjalnymi ogłoszeniami POLONEUM.

Jeśli rozważasz współpracę z nami, prosimy o kontakt.

ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998