MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT


Odkrył, że znaczy , stworzył ,
założył Rodzinę Organizacji wraz z , zdefiniował (symbole powyżej)
w oparciu o swój neologizm , największe zagrożenie dla naszej cywilizacji, który użył jako argument
dla tezy, że stworzenie jest najpilniejszą potrzebą ludzkości na każdym etapie jej rozwoju.  

Dokonał pionierskiego wkładu w nauki i historii świata
odkrywając ponad 20 milionów energetycznych instalacji hiperultradźwiękowych w
oraz założył , organizację promującą współpracę ludzi bez oparcia na finansach.

Zredefiniował , rozpowszechniony pod nazwą ,
dając teoretyczne podstawy wdrażania go do światowej nauki i polityki.

Zachował autentyczny genotyp , którzy kontrolowali całą .
  

Wdrożył elektryczność umożliwiając
powszechny i szybki rozwój całej światowej nauki i technologii.
-

Są współtwórcami , systemu operowania informacją, który jest podstawą rozwoju ludzkiej cywilizacji ku
wyższemu poziomowi świadomości .

Opracowali informatyczny algorytm pozwalający sprawnie wyszukiwać żądaną informację na ,
zapewniając w ten sposób sprawniejszą i wyższą świadomość ludzkiej cywilizacji.

Opracowali elektryczny model wszechświata tłumaczący np. pochodzenie większości kraterów
na planetach od elektrycznych wyładowań.

Wstrzymał , ruszył
wydało Go plemię - współczesna światowa astronomia zawdzięcza swój postęp Jego odkryciu.
  

Zademonstrował rewolucyjnie nowe podejście do fizyki ukazując błędy jakie popełnili i ,
które przyczyniły się do nauki i powstania wyższej rangi problemów dla tej cywilizacji.W zachodniej części zorganizował ruch
obrony pod Znakiem na proporcu powyżej.Założył blog oraz wprowadził definicję jako .
Zdemaskował wpływ rebelii lewantyńskiej na Centralną Europę.

Dokonał pionierskiego i bezcennego wkładuDokonał pionierskiego i bezcennego wkładu

w historii świata,w historii świata.Założył , oraz odtwarza antyczne receptury służące wzmocnieniu ludzkiego organizmu poprzez biotechnologicznie wysoce zaawansowane makroprojekty.

Dokonał konfrontacji i weryfikacji
historycznych źródeł informacji przyczyniając się do radykalnej historii .


  

Stworzył Teorię Osobliwości i ma bezcenny pionierski wkład w nauki i technologii.


        

Dostrzegł w informacji medialnej i opublikował w swej książce najbardziej zasłużonych dla nauki.Jak widać na animacji powyżej, udowodnił ekspansję sfery ziemskiej wykazując zgodność
linii brzegowych wszystkich kontynentów, co stanowi wybitny wkład do geografii.

Zadeklarowany badacz i aktywnie przyczyniający się do informacji w obiegu medialnym.


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP


Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998