US COMMUNITY NARADA SWAHA PLANET POLONEUM PEACE ACADEMY PRAVDA TIIT XLF LIBRARY PROGRAMS PROJECTS ROOT HALL CONTACTEXTRA PLUS LIFE Foundation Inc. Foundation (EXTRA + LIFE), was registered in October 2005, pursuant to the resolution of the special POLONEUM Development Board. This foundation was established in the technological profile enabling the implementation of modern technologies in the field of Life Sciences, in order to draw public attention to the issue of prolonging life in health through the use of genetics achievements with the support of all relevant fields of science. POLONEUM is continuously informed about progress in this field by the TIIT Technology Institute, which is also the mentor of theEXTRA+LIFE program and stays in contact with the guru in this field, such as with this leader in research on human DNA.
Z ostatnich badań naukowych wynika, że takie zdarzenia powtórzą się w przyszłości, zgodnie z Prawem PPP. Jest to tylko kwestia czasu, jak również jest na ich podstawie ewidentne, iż istniały cywilizacje istot inteligentnych na tej planecie, które były w stanie przewidzieć i wykryć nadejście kolejnego GEE, i miały na to odpowiedź! Istnieją zapisy o tych tzw. 'gwiezdnych plemionach', że były one w stanie planować przebudowę i kontynuację swojej cywilizacji na Ziemi, lub poza nią, po każdym GEE. W zależności od stopnia dotkliwości przewidywanego scenariusza, miały one możliwość albo schronić się w podziemiach, albo opuścić planetę. Jednym z najbardziej znanych źródeł takich informacji jest sumeryjska 'Lista Władców', która informuje, że "Imperium zstąpiło z Nieba" ok. 270 tys. lat pne, i że pierwszy władca imieniem Al, panował w Eridu przez 8 sar-ów. 'Sar' to sumeryjska jednostka czasu licząca 3600 lat, z czego wynika, że władca ten musiał sprawować władzę ni mniej ni więcej tylko 28800 lat - imponujący poziom biotechnologii wg wszystkich kryteriów!


Pamięć o nim jest ciągle żywa, a to dzięki językom, takim jak np. arabski i francuski, które stawiają imię tego władcy-boga, 'Al' lub 'El', przed każdym rzeczownikiem. Taka struktura mowy jest dla ludzi posługujących się nią aktem oddania i nieustannym formalnym przyznaniem, że wszystkie rzeczy na Ziemi należą do tej Osoby. Zaiste wyjątkowo wyrazisty i ponadczasowy to znak głębokiej więzi z wybranym Bóstwem. Nie bez kozery również sama nazwa 'Bóg' w wielu językach to 'Al', stąd oczywiście arabski 'Allah', hebrajskie 'El', 'Elohim', akkadyjski 'Lehem', itd, a wszystkie pochodne od Staropolskiego 'Ljel', 'Ljeli', 'Eminentne Dzieci Boga'. Koniecznie należy też zauważyć, że nazwa Ziemi, np. w języku angielskim brzmi Earth, i pochodzi od nazwy miasta E-Ri-Du, której znaczenie w sumeryjskim jest "miejsce z dala od domu", ale jest to wypaczenie Ljeli-Da, w Niebiańskiej Mowie Matce dosł. Ziemia Ljelich. Istnieje ogromna baza danych świadcząca o tym, że wysoko rozwinięte cywilizacje na Ziemi były inicjowane i rozwijane wyłącznie przez tych przybyszy z Kosmosu posiadających wiedzę i technologię, umożliwiającą Im wdrażanie globalnych projektów na międzygwiezdną skalę. Ponieważ Darwinowska teoria ewolucji nie wytrzymuje konfrontacji z tymi faktami, w tej sytuacji jej miejsce zajęło Prawo PPP, opracowane przez Instytut TIIT.

Reasumując, w czasie kiedy prawie cała Azjeuropa pokryta była kilometrową warstwą lodu, wokół równika i tropików cywilizacja podobna do naszej rozwijana była przez tysiące lat przez naszych Przodków Gigantów. Początkowo działali Oni ze swych ziemskich baz podziemnych oraz zdalnie, z tych na orbitach pozaziemskich, zanim odpowiednia infrastruktura została dla Nich przygotowana na powierzchni planety. Starożytne kultury oferują dalsze wskazówki, że imperium ludzkich gigantów LJELICH mogło pochodzić na przykład z gwiazdozbioru Plejad lub Oriona, jak można sądzić po rozmieszczeniu piramid w Ameryce Środkowej i Egipcie.
Oprócz wybitnych dynastii pre-sumeryjskich, reprezentowanych przez ich wyjątkowo długowiecznych i rosłych władców, GEE przeżywali w klimatycznej niszy równikowej, w nielicznych grupach również zwykli, naszego wzrostu, czarnoskórzy ludzie, zwani przez LJELICH 'mali'. LJELI sami siebie nazywali 'Gali'. Jednak 'mali' nigdy nie osiągnęli poziomu organizacji, który choćby w przybliżeniu odpowiadałby poziomowi reprezentowanemu przez LJELICH. Podczas gdy ludzie naszych rozmiarów szukali schronienia w równikowej dżungli lub jaskiniach, LJELI wznosili ogromne struktury z kamienia i z materialów prefabrykowanych, i mieli do dyspozycji porty kosmiczne w wielu miejscach na całym świecie, takie jak np. ten w libańskim Baalbeku.

Zapraszamy do odwiedzenia PLANETY POLONEUM po więcej informacji na temat globalnego rozwoju cywilizacji.

PIERWSI LUDZIE W AZJEUROPIE

Na powyższej ilustracji możemy się zorientować jak wyglądali przedstawiciele rasy ludzkiej na Ziemi, którym udało się przetrwać GEE kończące ostatnie zlodowacenie, kiedy w Zachodniej Azjeuropie dopiero zaczynał topnieć lodowiec, robiąc miejsce dla swych pierwszych mieszkańców. W takim składzie ludzkość weszła w siódme millenium pne (kliknięcie na powyższą ilustrację ukazuje wszystkie etapy ich rozwoju). Oczywiście, poza strefę równikową czarnoskórzy mali nie zapuszczali się wcale, ponieważ nie mieli do takich wypraw przystosowań, niezależnie od faktu, że wszystkich małych obowiązywał ścisły zakaz samodzielnego przemieszczania się po planecie.

Z czasem, w towarzystwie LJELICH, mali czarni, wtedy już jako rasy przemieszane z genami swych Opiekunów, dotarli dalej ku biegunom do strefy podzwrotnikowej, a my usłyszymy wówczas o czarnoskórych Sumerach, nazwa powstała od su-mali, czyli mądrzy mali, jak zwykli byli ich nazywać ich Opiekunowie. Jednak możliwość nieskrępowanej penetracji całego globu była wyłącznym przywilejem LJELICH, znanych też jako Pol Ljeli, czyli Niebiańscy Ljeli. W miarę swych możliwości, a coraz śmielej z upływem czasu i postępem w stabilizacji klimatu, próbowały IM w tym dorównywać ICH białoskóre dzieci - rudzi, zwani też ryszy, wszystkie te nazwy oznaczające 'ludzie', od 'lju Dei', 'światłe bioroboty Stwórcy'.Zresztą, z punktu widzenia małych czarnych pasterzy, tam dalej ku biegunom nie było się po co wybierać. Równik zapewniał komfortową egzystencję, a zachodnia część Azjeuropy aż do 7 millenium pne była ziejącą chłodem 'krainą deszczowców' i nie była żadną atrakcją dla ludzkiego osadnictwa na większą skalę. Pierwszymi zorganizowanymi grupami osadniczymi byli tutaj ci spośród LJELICH, którzy przemierzali całą Ziemię w poszukiwaniu minerałów i nisz klimatycznych sprzyjających osiadłemu trybowi życia, a zostali wyparci ze strefy międzyzwrotnikowej przez swych pobratymców.
Na poniższej mapie widać jak klimat wpływał na przebieg zasiedlania w skali globalnej. Zlodowacenia następowały mniej więcej regularnie w interwałach 100000-letnich, więc znaczna większość terenu Azjeuropy najwięcej czasu w swej historii znajdowała się poza strefą komfortu temperaturowego i nie mogła być atrakcją dla stałego zasiedlenia.


   Temp.      Czas odpowiadający                    BRAK DANYCH O GEE
                     ilustracji powyżej


GEE

GEE7

Obecnie.
.                                       LAT TEMU                          LAT TEMU                          LAT TEMU                          LAT TEMU                          LAT TEMU                          LAT TEMU

Zasięg zlodowacenia widoczny na powyższej mapce jest wynikiem cyklicznych zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi zgodnie z Prawem PPP, a jak wynika z powyższego wykresu, "batalia o Zachodnią Azjeuropę" mogła rozpocząć się na dobre dopiero po ostatnim wodnistym GEE, czyli ok. 4500 lat temu, kiedy to stale ocieplający się klimat sprawił, iż teraz umiarkowane strefy klimatyczne na północy Azjeuropy, a jej zachód w szczególności, stały się znów powszechną atrakcją. Przy tej okazji warto zauważyć jednak, że wszystko wskazuje na to, iż czas Ognistego GEE nadchodzi wielkimi krokami i w skali historycznej jest już tuż-tuż, w miarę jak zbliżamy sie do kolejnej Epoki Lodowej. Wówczas w Azjeuropie, niezależnie od globalnych "kosmicznych burz", znów nastanie kolejna "kosmiczna zima"...

Ciąg dalszy nastąpi
Back to POLONEUM Rethink Page


DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | TERMS | POLONEUM CODE OF ETHICS | PP RULES | PP POLICY | PP STATEMENT

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998