MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

ponowne przemyślenie dziedzictwa naukowego
TIIT® TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd.

TRANS-DYSCYPLINARNA   IMPLEMENTACJA   INFORMACYJNEJ   TECHNOLOGIIBIOKONST


DOM 

MISJA 

STRUKTURA 

WSPÓŁPRACA 

KONCEPTUALIZACJA 

OCHRONA WI 

WIADOMOŚCI 

 ARCHITEKTURA GM

 BIOKONST

 WYDARZENIA

 PROJEKTY

 PRZEGLĄD

 TEORIA AR

 KONTAKT_Z_NAMI

SHELL-EA, PROJEKT BIOCONST'Uanimowana prezentacja jest dostępna tutaj

SHELL-EA jest pierwszą z serii przełomowych architektonicznych inicjatyw projektowych TIIT realizowanych w celu sterowania architektury, budownictwa i przemysłów pokrewnych w kierunku biotechnologii, poprzez wdrażanie technik GM w przemyśle. TIIT opracował tę koncepcję, dzięki uprzejmości POLONEUM INC., które jako pierwsze zaprojektowało ją w roku 2003, a następnie przekazało stronie trzeciej do realizacji.WAŻNA INFORMACJATIIT dostarcza wysokiej wartości GM hybrydowe koncepcje, wg swej oryginalnej wizji oraz jako Konsultant d/s Rozwoju Koncepcji (CDO) oferuje firmie BIOCONST, więc mogą one być udostępniane stronom trzecim tylko w drodze prawnej. W szczególności, TIIT ma rolę korporacyjnego organu zarządzającego wizją CDO i przyznawaniem wybranych koncepcji do NPD stronom trzecim, w związku z tym wszelkie formy współpracy z CDO muszą być oparte na standardach korporacyjnych, w ten sposób technicznie będąc aktem zawarcia umowy o dzieło z TIIT.
W przypadku zaistnienia legalnej niemożliwości kontynuowania przez TIIT pracy nad swoimi koncepcjami realizacji swoich projektów pod nazwą BIOCONST CDO podejmie decyzję o zmianie nazwy BIOCONST na inną, równoważną jej. Niezależnie od rozwoju sytuacji CDO już opracowuje wersje językowe terminu BIOCONST będące bliższe Mowie Matce, ściśle wg wskazań ALGORYTMU , które zostaną ogłoszone najpierw w Jego książce BIOKONST.RAPORTY CDOW tej sekcji, TIIT dostarcza szczegółowych informacji branżowych dla CDO wszystkich firm profilu BIOKONST na całym świecie. Dzięki najwyższej jakości wizji pryncypała TIIT (CEO), ekspertyza TIIT w NPD jest poszukiwana przez wszystkie przedsiębiorstwa ustanowione w Architekturze GM, powstające jako konsekwencja inauguracyjnego Seminarium Architektury GM i będące beneficjentami ekspertyzy TIIT.

Poniżej znajduje się lista raportów CDO do BIOCONST w Południowej Australii w zakresie badań NPD w TIIT
Uwaga: kopie są dostępne w formacie PDF jedynie dla członków BIOCONST, a w przypadku problemów z pobraniem, prosimy skontaktować się z nami:

POLICY STATEMENT  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS

Copyright TIIT TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd. since 2006


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998