MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

ponowne przemyślenie dziedzictwa naukowego
TIIT® TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd.

TRANS-DYSCYPLINARNA   IMPLEMENTACJA   INFORMACYJNEJ   TECHNOLOGIIBIOKONST


DOM 

MISJA 

STRUKTURA 

WSPÓŁPRACA 

KONCEPTUALIZACJA 

OCHRONA WI 

WIADOMOŚCI 

 ARCHITEKTURA GM

 BIOKONST

 WYDARZENIA

 PROJEKTY

 PRZEGLĄD

 TEORIA AR

 KONTAKT_Z_NAMI

SHELL-EA, PROJEKT BIOCONST'Uanimowana prezentacja jest dostępna tutaj

SHELL-EA jest pierwszą z serii przełomowych architektonicznych inicjatyw projektowych TIIT realizowanych w celu sterowania architektury, budownictwa i przemysłów pokrewnych w kierunku biotechnologii, poprzez wdrażanie technik GM w przemyśle. TIIT opracował tę koncepcję, dzięki uprzejmości POLONEUM INC., które jako pierwsze zaprojektowało ją w roku 2003, a następnie przekazało stronie trzeciej do realizacji.WAŻNA INFORMACJATIIT dostarcza wysokiej wartości GM hybrydowe koncepcje, wg swej oryginalnej wizji oraz jako Konsultant d/s Rozwoju Koncepcji (CDO) oferuje firmie BIOCONST, więc mogą one być udostępniane stronom trzecim tylko w drodze prawnej. W szczególności, TIIT ma rolę korporacyjnego organu zarządzającego wizją CDO i przyznawaniem wybranych koncepcji do NPD stronom trzecim, w związku z tym wszelkie formy współpracy z CDO muszą być oparte na standardach korporacyjnych, w ten sposób technicznie będąc aktem zawarcia umowy o dzieło z TIIT.
W przypadku zaistnienia legalnej niemożliwości kontynuowania przez TIIT pracy nad swoimi koncepcjami realizacji swoich projektów pod nazwą BIOCONST CDO podejmie decyzję o zmianie nazwy BIOCONST na inną, równoważną jej. Niezależnie od rozwoju sytuacji CDO już opracowuje wersje językowe terminu BIOCONST będące bliższe Mowie Matce, ściśle wg wskazań Algorytmu PRAWDY, które zostaną ogłoszone najpierw w Jego książce BIOKONST.RAPORTY CDOW tej sekcji, TIIT dostarcza szczegółowych informacji branżowych dla CDO wszystkich firm profilu BIOKONST na całym świecie. Dzięki najwyższej jakości wizji pryncypała TIIT (CEO), ekspertyza TIIT w NPD jest poszukiwana przez wszystkie przedsiębiorstwa ustanowione w Architekturze GM, powstające jako konsekwencja inauguracyjnego Seminarium Architektury GM i będące beneficjentami ekspertyzy TIIT.

Poniżej znajduje się lista raportów CDO do BIOCONST w Południowej Australii w zakresie badań NPD w TIIT
Uwaga: kopie są dostępne w formacie PDF jedynie dla członków BIOCONST, a w przypadku problemów z pobraniem, prosimy skontaktować się z nami:

POLICY STATEMENT  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS

Copyright TIIT TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd. since 2006


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998