US COMMUNITY NARADA SWAHA PLANET POLONEUM PEACE ACADEMY PRAVDA TIIT XLF LIBRARY PROGRAMS PROJECTS ROOT HALL CONTACT
Światowid


The above title is a prakrital record of the sounding of Our LYELI's the Protoplasts' MOTHER PARLANCE, and means:
                        
Below is a precise analysis of the verbal cores sounding with the use of the PaTyCHeK Coding System:


⇒ PRESUME
⇒THE VERY ROOT
   ⇒ UNPARALELLED/PARADISE

   ⇒ WISDOM/PRAVDA      

On this web page, POLONEUM demonstrates its cooperation with the SOUTHERN CROSS (SC) RODNOVERY, to the extent agreed by both Organisations during their systematic NARADAs.
POLONEUM Family of Organisations' support for SC RODNOVERY's programs and projects is published on the following websites:


Full information on the key aspects of the current cooperation between POLONEUM and SC RODNOVERY is detailed in the feedback available below:
     

HISTORY OF ASIEFRICA AFTER THE LAST ICE EFFECTNajnowsze multidyscyplinarne doniesienia naukowe stawiają sprawę jasno - Zachód Azjeuropy, podobnie jak inne części świata rozmieszczone od tropików ku biegunom, ze względu na fizykę tej planety, nigdy nie był atrakcyjnym miejscem do osiedlenia się na długą metę. Stosunkowo krótkie przerwy dobrego klimatu między kolejnymi GEE, oferowały ewentualnym osiedleńcom zaledwie kilka tysiącleci klimatycznej stabilności, przed ponownym pokryciem całego lokalnego środowiska grubą warstwą lodu, czasem na następne kilkadziesiąt tysięcy lat! Próbki lodu z Antarktydy potwierdzają nam historię, że nastąpił nie jeden, ale dwa GEE od końca epoki lodowcowej około 13 tysięcy lat temu, więc było to z pewnością olbrzymią barierą dla osadnictwa europejskiego. Na mapie widać zasięg lodowca oraz różnice w linii brzegowej tamtego czasu, ze względu na poziom morza niższy wówczas o co najmniej 50 metrów. Ten pierwszy kataklizm GEE był na skalę globalną, a musiał być prawdziwie traumatycznym wydarzeniem, skoro wycisnął swe piętno na wszystkich ludzkich pokoleniach, niezależnie od ich poziomu technologicznego. Następny GEE był znacznie łagodniejszy, jednak na tyle niszczycielski, że przeszedł do historii jako "Biblijny Potop".
DISCLAIMER | PRIVACY POLICY | TERMS | POLONEUM CODE OF ETHICS | PP RULES | PP POLICY | PP STATEMENT

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998