MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKTod 2007

WOLUNTARIAT POLONEUM (PVJ)

POLONEUM, gdzie wielkie serce do pracy zapewnia świetną posadę!

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH PROGRAMEM PVJ

Program PVJ jest usługą USP realizowaną przez PEACE od początku swej działalności za pomocą wszystkich adekwatnych projektów Rodziny Organizacji POLONEUM. Zmiany w gospodarce tworzą okazje do modernizacji tego programu i są oznaki, że baza woluntariatu może łatwo przekształcić się w płatne zajęcie ze względu na postęp w Programie PLANETA POLONEUM, który wykazuje oznaki dojrzałości w miarę publikowania online "P Jak Niebo". PLANETA POLONEUM jest globalnym programem POLONEUM Inc., składającym się z wielu wysokiej jakości segmentów i projektów wymagających zaangażowania specjalistów z wielu różnych dziedzin nauki i techniki, w tym informatyki i projektowania stron internetowych, genetyki i biotechnologii, architektury i budownictwa, piśmiennictwa profesjonalnego oraz projektowania graficznego, itp. Kurczy się rynek pracy dla osób w wieku emerytalnym i innych pracowników o specjalnych potrzebach, a zatem rośnie nisza, która może być z powodzeniem wypełniona przez PVJ, dzięki unikalnym cechom tego programu, wypracowanym przez lata działalności. Wyczerpująca informacja o PVJ będzie udzielana w trakcie Kursu dla Woluntariuszy POLONEUM (CPV - zob. poniżej).
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacją dla Patronów i kontakt z nami.

KURS DLA WOLUNTARIUSZY (CPV)

Pomyślny rozwój Programu PVJ daje obecnie każdemu Uczestnikowi PVJ perspektywę otrzymania realnego etatu w wyuczonym zawodzie. POLONEUM wprowadziło logistykę w celu sprawniejszego funkcjonowania Woluntariatu PVJ, w związku z czym Komitet Doradczy (CC) podjął się organizowania Kursu dla Woluntariuszy, CPV, w czasie którego Uczestnicy PVJ zapoznają się z Programami i Projektami POLONEUM oraz z Programami i Projektami PEACE pod kątem swojego potencjału. Na zakończenie Kursu CPV Woluntariusze proszeni są o wypełnienie ankiety, na podstawie której CC personalizuje opcje ew. zatrudnienia.
Zadaniem CPV jest ocena potencjału Uczestnika PVJ w realnej sytuacji pracy i przygotowanie oferty płatnej pracy dostosowanej do Jego/Jej indywidualnych preferencji. Nie wahaj się skontaktować z nami po więcej szczegołów.

PVJ = udział w POLONEUM SŁACHA

PROJEKTY PEACE

Projekty wymienione powyżej wchodzą w zakres tego Programu i są dostosowane do kwalifikacji zawodowych Uczestników PVJ.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998