MY NIEBIANIE NARADA SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT


Serdecznie witamy na witrynie POLONEUM EDUKACYJNEGO, zarejestrowanego w lipcu 2007 r. w
Południowej Australii jako POLONEUM EDUCATIONAL ADVANCEMENT CHARITABLE ENTITY Inc., PEACE.


Rejestracja PEACE Inc. jest realizacją SŁACHY, czyli MISJI POLONEUM, mającej na celu utrzymywanie pokoju na tej planecie. Anonsuje ten fakt pełen skrót nazwy POLONEUM EDUKACYJNEGO, PEACE, czyli POKÓJ. Inna jego wersja brzmi POLONEUM EDUCATIONAL ACE, co w tłumaczeniu na polski znaczy dosłownie AS OŚWIATOWY POLONEUM i symbolizuje jakość tego serwisu. W celu skutecznej realizacji SŁACHY POLONEUM EDUKACYJNE ma zadanie podnoszenia w społeczności australijskiej, jak i całej planety, poziomu świadomości w koordynacji z pozostałymi członkami Rodziny Organizacji POLONEUM. Jest to wyzwanie, któremu ażeby stawić czoła należy wspierać proces edukacji osiągnięciami naukowymi zdezinfominowanymi zgodnie ze Standardem .

w celu motywowania do kierunkowania postępu nauki i konsekwentnego wdrażania technologii dla dobra społeczności .
Zapraszamy do zapoznania się z informacją w artykułach i linkach poniżej i ewentualnego przystąpienia do współpracy z nami.(wprowadzenie Stanisława Kabacińskiego na Seminarium POLONEUM Poddębice 2001)
"Poziom współczesnej technologii budowlanej i dziedzin pokrewnych w swej istocie nie różni się od starożytnego i pozostaje praktycznie bez zmian, pomimo wprowadzania od czasu do czasu nowych materiałów i metod, takimi jak metale i/lub syntetyki. Rozwój nauki i szybki postęp w dziedzinie technologii w ciągu ostatnich kilku dekad stworzył nowe możliwości dla branży budowlanej, które pozostają prawie niezauważone przez architektów, budowniczych i pracowników przemysłów pomocniczych."
"Po analizie danych statystycznych dotyczących stanu środowiska naturalnego, ale także mając na uwadze ekonomiczną zasadność, POLONEUM wierzy, że architektoniczne produkty genetycznie modyfikowane (GM) zasługują na wprowadzenie ich na nowoczesny plac budowy na pełną skalę, aby mogły okazać się bezprecedensowym czynnikiem w kierunku podnoszenia jakości globalnego habitatu na nowe wyżyny."
"Jakościowe i technologiczne parametry tego programu będą podlegać odpowiednim korektom wraz z rozwojem tego przedsięwzięcia. W szczególności promowane będą w nim architektoniczne produkty GM.

Ponieważ biotechnologia nie ma jeszcze zastosowań w zakresie architektury, konstrukcji i przemysłów pokrewnych, Projekt POLONEUM będzie stanowił grunt przygotowawczo-wdrożeniowy dla całego szeregu innowacyjnych terminów biotechnologicznych takich jak: biobet, biobudowa, biochem, biodach, biodeseń, biodrenaż, biodukt, biofabrykacja, biofundament, bioglazura, bioizolacja, biokład, biokom, biokomp, biokonst, biokrycie, bioliza, biomonter, bionier, bionistyczny, bionizowanie, biopak, biopapa, biopłot, biorynna, biostat, biostyka, biotech, biokafle, biotowanie, biotron, biotulina, biotwór, biolik, biowierzchnia i wiele innych.

Ogromny potencjał biotechnologii jest trudny do przecenienia i tylko odległa przyszłość pokaże wyniki, jeśli w ogóle, ze względu na pewne ograniczenia i szczególne warunki, które muszą być spełnione pod nadzorem instytucji nominowanych przez POLONEUM w odpowiednim czasie. Z tych powodów zaleca się, aby idea architektoniczna Projektu POLONEUM była wdrażana ściśle wg rekomendacji Rady Rozwojowej, czyli zgodnie z duchem MISJI POLONEUM."
"Jakościowe i technologiczne parametry tego programu będą podlegać odpowiednim korektom wraz z rozwojem tego przedsięwzięcia. W szczególności promowane będą w nim architektoniczne produkty GM.

Ponieważ biotechnologia nie ma jeszcze zastosowań w zakresie architektury, konstrukcji i przemysłów pokrewnych, Projekt POLONEUM będzie stanowił grunt przygotowawczo-wdrożeniowy dla całego szeregu innowacyjnych terminów biotechnologicznych takich jak: biobet, biobudowa, biochem, biodach, biodeseń, biodrenaż, biodukt, biofabrykacja, biofundament, bioglazura, bioizolacja, biokład, biokom, biokomp, biokonst, biokrycie, bioliza, biomonter, bionier, bionistyczny, bionizowanie, biopak, biopapa, biopłot, biorynna, biostat, biostyka, biotech, biokafle, biotowanie, biotron, biotulina, biotwór, biolik, biowierzchnia i wiele innych.

Ogromny potencjał biotechnologii jest trudny do przecenienia i tylko odległa przyszłość pokaże wyniki, jeśli w ogóle, ze względu na pewne ograniczenia i szczególne warunki, które muszą być spełnione pod nadzorem instytucji nominowanych przez POLONEUM w odpowiednim czasie. Z tych powodów zaleca się, aby idea architektoniczna Projektu POLONEUM była wdrażana ściśle wg rekomendacji Rady Rozwojowej, czyli zgodnie z duchem MISJI POLONEUM."

"Jakościowe i technologiczne parametry tego programu będą podlegać odpowiednim korektom wraz z rozwojem tego przedsięwzięcia. W szczególności promowane będą w nim architektoniczne produkty GM.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998