MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT


Na tej stronie dostępna jest cała informacja, z której korzysta PEACE. W celu realizacji konstytucyjnych założeń niniejsza Baza Danych jest gromadzona i weryfikowana zgodnie ze Standardem , który nakazuje m.in. bestronność, obiektywizm i stosowanie systematyki na każdym etapie wyłącznie zmysłowej obróbki wszelkich danych.
Poniższa graficzna prezentacja jest segregacją całej Bazy Danych PEACE na kategorie wg tematyki jaką rozpatruje oraz percepcji informacji poprzez receptory zmysłowe i organy wewnętrzne, jak symbolizuje grafika poniżej.
        
                 
                    
                 
           


Informacja dostępna przez Internet jest podstawową bazą danych, z której korzysta PEACE. Nie jest to cała informacja o świecie, i wszyscy mają tego pełną świadomość, że istnieje informacja w postaci nieopublikowanych książek, artykułów, obrazów, dźwięków, smaków i zapachów, jednak należy sobie zdawać sprawę z faktu, że nigdy nikomu nie uda się zebrać całej informacji o świecie, ponieważ informacja, jak każdy twór naturalny jest zjawiskiem dynamicznym ulegającym naturalnym zmianom pod wpływem oddziaływania środowiska, w którym jest przechowywana i w mniejszym lub większym stopniu, ale permanentnie zmienia swoje meritum.
Nawet najpełniejszy zbiór danych nie będzie informacją ostateczną i przesądzającą raz i na zawsze o zawartym w niej przekazie. Przy sprawności przekazu i konfrontacji informacji jaką daje Internet, dostępna na nim baza danych jest zatem wystarczająco satysfakcjonująca dla obecnego tempa rozwoju Świadomości , ponieważ dopóki nie będzie uruchomiony Algorytm , mózg ludzki nie jest w stanie ogarniać i weryfikować całego tego zbioru przekazów i mając ten fakt w swojej świadomości możemy ze spokojem kontynuować naszą działalność badawczą, mając pewność, , że zmierzamy w ten sposób ściśle po linii .ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998