MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD    KONTAKT

RDZENIE SŁÓW - BRZMIENIELOKALIZACJA ŹRÓDEŁ RDZENI SŁÓW W JAMIE USTNEJ


Poniższa grafika precyzyjnie ilustruje miejsca w ludzkiej jamie ustnej, w których rdzenie słów każdej mowy wytwarzane są przez wargi, język i płuca w formie brzmień kwalifikowanych przez lingwistykę jako spółgłoski. Grupy tych rdzeni są dodatkowo podkreślone kolorystyką z Klucza Lingwistycznego POLONEUM. Grafika ta jest bardzo pomocna przy systematyzacji rdzeni słownych ze wszystkich kultur tej planety.

1 P, F, B, W, M, Ł

2 T, TH, C, C', S, S', D, DH, DZ, DZ', Z, Z', N
3 CZ, Ć, SZ, Ś, DŻ, DŹ, Ż, Ź, Ń
4 K, H, G, GH, NG
5 R, L, J

UZASADNIENIE NIEZBĘDNOŚCI ANALIZY RDZENI SŁÓW

PLANAŻ   zatwierdził i przyjęła TMP o istnieniu jednej w historii ludzkości i konkretne osiągnięcia w tego zagadnienia poza tym Działem, który dokonuje analizy Rdzeni Słów, są publikowane we wszystkich pozostałych Działach AKADEMII, z których następujące: , ALGORYTM, , , SŁACHA, BYT, ŚWIADOMOŚĆ, TMP, LOGIKA, PRZEKAZY, POJĘCIA, DEFINICJE, SZTUKA, STUDIA, NAUKA, KOMUNIKACJA, INFORMACJA, INFORMATYKA, METODOLOGIA, POLEMICA, TEORIE, PaTyCZeK oraz IDEOLOGIA, mają wyznaczone określone tematy do prowadzenia badań w tej dziedzinie.

Rdzenie Słowne i ich źródłowe powiązania semantyczne są czerpane do badań z Przekazów Informacji, które są ze szczególnym uwzględnieniem Lingwistyki w celu ustalenia genezy oryginalnego brzmienia   . Przygotowania gruntu do tych badań są w trakcie i ponieważ wymagają nie tylko analizy czynników lingwistycznych, ale i wszelkich innych posiadających wpływ na Przekaz Informacji w rozwoju wszystkich Kultur ludzkiej cywilizacji, wyniki tej aktywności będą prezentowane na tej stronie etapami przez dłuższy okres czasu.


UZASADNIENIE NIEZBĘDNOŚCI ANALIZY RDZENI SŁÓW

PLANAŻ   zatwierdził i przyjęła TMP o istnieniu jednej w historii ludzkości i konkretne osiągnięcia w tego zagadnienia poza tym Działem, który dokonuje analizy Rdzeni Słów, są publikowane we wszystkich pozostałych Działach AKADEMII, z których następujące: , ALGORYTM, , , SŁACHA, BYT, ŚWIADOMOŚĆ, TMP, LOGIKA, PRZEKAZY, POJĘCIA, DEFINICJE, SZTUKA, STUDIA, NAUKA, KOMUNIKACJA, INFORMACJA, INFORMATYKA, METODOLOGIA, POLEMICA, TEORIE, PaTyCZeK oraz IDEOLOGIA, mają wyznaczone określone tematy do prowadzenia badań w tej dziedzinie.

Rdzenie Słowne i ich źródłowe powiązania semantyczne są czerpane do badań z Przekazów Informacji, które są ze szczególnym uwzględnieniem Lingwistyki w celu ustalenia genezy oryginalnego brzmienia   . Przygotowania gruntu do tych badań są w trakcie i ponieważ wymagają nie tylko analizy czynników lingwistycznych, ale i wszelkich innych posiadających wpływ na Przekaz Informacji w rozwoju wszystkich Kultur ludzkiej cywilizacji, wyniki tej aktywności będą prezentowane na tej stronie etapami przez dłuższy okres czasu.
ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998