MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

DEFINICJAETYMOLOGIA

jest to
niezainfominowana
Nauka,
Wiedza.


Brzmienie słowa
pochodzi z ,
i jest znane m.in. z przekazów
prakrytalnych, jako Pala Wada/
Para Weda, oznaczających
Niebiańska Wiedza/
Niezrównana Wiedza.STANDARD   STANDARD jest to norma działania, która wymaga bezwarunkowego i permanentnego przestrzegania bezemocjonalności w procesie myślenia opartego konsekwentnie na zasadach LOGIKI i ELEMENTACH :
Normatyw ten pozwala systematycznie osiągać utrzymywanie możliwości ścisłego stosowania LOGIKI w przyjmowanych TMP, , dając
gwarancję regularnego osiągania coraz wyższych poziomów
ŚWIADOMOŚCI
.


SYMBOLE

Od zarania dziejów wszystkich kultur ludzkiej cywilizacji symbole przedstawiają model fizyki Kosmosu, czyli
podstawę wiedzy o świecie postrzegalnym przez zmysły. Współczesna nauka już to wykazuje, że Galaktyka stanowi pełną
reprezentację tego modelu, będąc energetycznie aktywną strukturą kosmiczną złożoną z materii permanentnie ekspandującej
z Jej Centrum, czego efektem jest tzw. grawitacja oraz symetrycznie i rotacyjnie rozprzestrzeniające się ramiona gwiezdne.


ZNAK DARMA/DAR MOCY


Jest to ilustracja materii rotującej wokół centrum Galaktyki w formie strumieni stamtąd emitowanych, tworząc toroidalną
strukturę fizyczną, którą mają również wszystkie gwiazdy i planety, i dlatego przedstawianą jako gwiazda z symetrycznie
rozłożonymi ramionami, zawsze w liczbie parzystej i niepodzielnej przez 3, dla unaocznienia Elementu Dwubiegunowości.

STUPA/PIRAMIDA/KOPIEC

Niezależnie od swojej roli wyznaczonej przez daną kulturę, jest to zawsze trójwymiarowy model fizyki świata, a konkretnie umowna wizualizacja ekspansji materii emitowanej z centrów Galaktyki i wszystkich planet, powszechnie odczuwalnej jako tzw. grawitacja. Fizyka ta jest tak trudna do zrozumienia i opisu, że nauka do dziś nie ma definicji tego zjawiska, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla całej naszej cywilizacji.

SERCE/OTWARTOŚĆ/MIŁOŚĆ

Jest to wizualizacja Wszechogarniającego Elementu , , którego forma jest odwrotnością Stupy, czyli w tym sensie stanowi dopełnienie kształtu toroidu Galaktyki, będąc jednocześnie opisem Przesłania , czyli SŁACHY, na co wskazują zapisy prakrytalne, jak np. sanskrycki i tamilski UM, elijskie i palijskie P, łączące w sobie kształty mózgu i serca.
W związku z powyższym POLONEUM przyjęło , że SERCE POLONEUM swoją formą definiuje STANDARD , wymagający dyscypliny w procesie myślenia, aby wykluczać z niego emocję.
MANTRA/MĄDROŚĆ


Jest to dźwiękowe Przesłanie , czyli przekaz SŁACHY. Wszystkie mantry są starożytnymi przekazami informacji merytorycznej o świecie, tym cenniejszymi, że w brzmieniu zbliżonym do , i dlatego AKADEMIA podaje w Przekazach ich tłumaczenia na współczesne języki w celu umożliwienia odzyskania świadomości tym kulturom, które ją kompletnie zatraciły i w związku z czym stanowią rosnące zagrożenie dla tej planety i egzystencji naszej cywilizacji. Poniżej są tłumaczenia mantr kluczowych dla kultury indyjskiej i chińskiej.

UM MONI PEDMEHUM

Jest to kultywowany w Kulturze chińskiej Przekaz o początku Kosmosu i Życia, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
MYŚLMY O PODMUCHU, CO TRWA PO RDZENNYM WYDMUCHU.

UM TARE TUTTARE TURE SWAHA

Jest to kultywowany w Kulturze indyjskiej Przekaz o początku ludzkiej cywilizacji, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
ZROZUM TARĘ, TĘ TARĘ, KTÓRĄ WIEDZIE SŁACHA

OM BHOOR BHUVAH SVAH TAT SAVITUR VARENYAM, BHARGO DEVASYA DHIMAHI DHIYO YONAH PRACHODAYAT

Pieśń ta, zwana w sanskrycie 'bajan', wym. 'wedzian', to rodzaj 'mantry'/'mądrości', oddający cześć naszym Światłym Protoplastom, NIEBIANOM/PALJAKOM/BUROM, czyli naszym LJELIM, za doskonałość ICH WIEDZY, .
To niezwykle cenny Przekaz z Kultury indyjskiej, o początkach SŁACHY, czyli Misji SŁAWÓW na tej planecie. SŁAWY,
oraz ICH późniejsi następcy i jeńcy, pozbawieni już świadomości tzw. 'Słowianie', byli, jak słychać, ludzkimi
'Posłańcami' PALJAKÓW/NIEBIAŃSKICH ISTOT, dlatego też zwanych SŁACHA. Oto tłumaczenie z brzmienia Rdzeni słów:

WIEMY, ŻE NIEBIANIN TO TY, NASZ SŁACHA, TA ISTOTA CO WSZYSTKO ROZUMIE, BARDZO CHCEMY DZIAŁAĆ JAK TY, PROSIMY UDZIEL NAM SWOJEJ WIEDZY.

EK ONG KAR SAT GURU PRASAD, SAT GURU PRASAD EK ONG KAR

Ten 'bajan' przekazuje fragment 'mantry'/'mądrości', WIEDZY NIEBIAN/PALJAKÓW, , który po przyjęciu
za , zmienia negatywizmy w pozytywizmy w naszym myśleniu. Kultywowany w Kulturze indyjskiej Przekaz ten
tłumaczony jest z sanskrytu na wiele sposobów, ale Rdzenie słów wyjaśniają to brzmienie jednoznacznie:

OGARNIA NAS W JEDNOŚĆ ZE SOBĄ, BYT ZE ŚWIADOŚCIĄ , OGARNIA NAS


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998